Salisilik Asit

- Advertisement -

Salisilik Asit Peeling

Kimyasal “peeling”, bir veya birkaç kimyasal ajanın deriye uygulanması ile deride çeşitli derinliklerde

kontrollü hasar oluşturulması ve sağlıklı bir derinin ortaya çıkmasını hedefleyen uygulama yöntemidir.

Kimyasal “peeling”te amaç, deri tabakalarında istenilen derinliğe kadar hasar oluşturmak ve rejenerasyon

sırasında yara iyileşmesinin avantajlarından yararlanarak çeşitli lezyonların tedavisini sağlamaktır.

“Peeling”, uygulanan maddenin içeriğine, konsantrasyon ve uygulama yöntemine bağlı olarak epidermise,

papiller ve retiküler dermise kadar penetrasyon gösterebilir.

Kimyasal peeling uygulamaları penetrasyonun derinliği, oluşturulan hasar ve etkinlik derecelerine göre yüzeysel, orta ve derin olmak üzere üç grupta toplanır:

  1. Yüzeysel “peeling”; 

Stratum korneumun soyulması, daha kalın bir epidermal tabaka oluşumunun

uyarılması ile deri yapısının düzeltilmesidir. Salisilik Asit %10, Salisilik Asit %15 ve Salisilik Asit %20 Solüsyonları yüzeysel peeling olarak tanımlanabilir.

Ayrıca üzeysel soymada, trikloroasetik asit (TCA) %10-25,

Jessner’in solüsyonu, alfa hidroksi asit (AHA), salisilik asit ve tretinoin solüsyonu kullanılabilir.

  • Orta derinlikteki “peeling”; 

Papiller ve üst retiküler dermiste harabiyete yol açarak pigment

değişikliklerini, hafif-orta derecedeki kırışıklıkların tedavisini de içeren fotoyaşlanma etkilerini

düzeltmede ve ayrıca aktinik keratoz tedavisinde etkili olan bir yöntemdir. Salisilik Asit %30 orta peeling için tercih edilmektedir.

  • Derin “peeling”; 

Epidermis, papiller ve retiküler dermiste nekroz ve inflamasyon oluşturarak

şiddetli fotoyaşlanmada uygulanan etkili bir yöntemdir.

Orta ve derin kimyasal soyma işlemi için; %50’lik Salisilik Asit, Jessner’in solüsyonu ve %35’lik TCA

kombinasyonu, %70’lik glikolik asit ve %70’lik Salisilik Asit kombinasyonu kullanılabilir.

Hazırlık

Kimyasal soyma işleminden bir veya iki hafta öncesinde işlemin etkinliğini artırabilmek amacı ile

tretinoin %0.1 veya AHA krem uygulanabilir.

Uygulama

1-Uygun hasta seçimi yapılır

2-Hastaya işlem hakında bilgi verilerek onam formu imzalatılır

3-İşleme başlamadan önce iyi sonuç alınabilmesi için ön hazırlık yapılır;

a) Hastanın saçı bone ile uzaklaştırılır

b) Hastanın yüzü alkol, eter ya da aseton ile temizlenir

c) Dudak, burun ve göz kenarlarına vazelin veya koruyucu krem sürülür

d) Gözler ve kulaklar pamuk ile kapatılır

4-Hazırlanan preparat seçilen kimyasal ajana göre pamuk uçlu aplikatör veya fırça yardımı ile istenilen

bölgelere uygulanır

5-İlk uygulama süresinin 2 dakika olması hedeflenir

6-Uygulama sırasında hastaya hissettiklerini özellikle yanma hissini 1’den 10’a kadar değerlendirerek

bildirmesi istenir

7-Eğer hasta yanma hissini 8-10 arasında değerlendirirse işleme hemen son verilir

8-Tekrarlayan uygulamalarda amaç yaklaşık 5 dakika bekleme süresini tamamlamak olmalıdır

9-Süre tamamlandıktan sonra yüze bikarbonat, nötralizan veya su uygulanarak asit nötralize edilir. Bu

işlem seçilen ajana göre farklılık gösterebilir.

10-Yüze nemlendirici sürülerek en az bir hafta süreyle, deri normale dönünceye kadar hastadan

nemlendirici kullanmaya devam etmesi istenir. Yapılan işlemin yüzeysel veya orta derinlikte olmasına

göre derinin nemlendirme süresi farklılık gösterebilir.

11-“Peeling” seansları hastanın özel durumuna, cilt tipine ve toleransına göre kişisel olarak düzenlenir